Vi har i dag endeligt besluttet at starte et renoveringprojekt af vores hus!

I samarbejde med bl.a. DTU, skal huset efterisoleres udvendigt og samtidig have installeret mekanisk ventilationanlæg med varmegenvinding.

Om alt går vel, går projektet i gang efter sommerferien. Inden da skal huset måles igennem med bl.a termografering og trykprøvning for, at sikre, at der vælges de rette og nyeste metoder. Der skal også måles efter projektet, for at sikre, at vi virkelig opnår den planlagte besparelse på varmeregningen.

DTU's projektbeskrivelse:

Projektets formål er at udvikle systemløsninger til vidtgående efterisolering og lufttætning af klimaskærmen i forbindelse med renovering af eksisterende bygninger, samt udvikle metoder til udarbejdelse af pakkeløsninger, der kan hjælpe bygningsejere med design og beslutningsproces inkl. konkret forslag til totalrenovering og pristilbud. De udviklede løsninger og metoder demonstreres på tre typiske parcelhuse, som repræsenterer 500.000 huse opført i perioden 1960-80, der skal vise at klimaskærmsrenovering kan udføres med stor æstetisk kvalitet, en rimelig økonomi og stor energibesparelse

Tidsplan

Fase 1: Vurdering af tilstand og energiforbedringspotentiale og forslag til renovering - indgåelse af principiel aftale med husejer (- feb11)

Fase 2: Videregående analyser/målinger (marts11-april11)

Fase 3: Udarbejdelse af renoveringsprojekt - indgåelse af forpligtende aftale med husejer om renovering (april11-juli11)

Fase 4: Koordineret udførelse (aug11-nov11)

Fase 5: Aflevering og drift inkl. målinger (dec11-aug12)