Det har længe været på tegnebrættet; men nu skulle det altså være!

I forbindelse med omlængning af terrassefliser i 2010, købte vi 2 x 3m afvandingsriste i Harald Nyborg til ialt ca. 550 kr. Hertil skulle lægges omkring 6m rør til at lede vandet til sandfangsbrønden ved mellemgangen.