Redox

Vi har pga. sygdom i familien fået behov for bedre kontrol med kloreringen. Det er ikke længere nok med en Nature2 og klorinator. Ikke fordi de ikke virkede, men fordi de ikke kan holde klorniveauet højt nok og stabilt nok.

2 anlæg

Derfor har vi anskaffet os et Redox anlæg, som automatisk måler og dosserer klor.

Man måler ikke vandets klorindhold, men klorindholdet kan udtrykkes som en "redox-værdi, målt i mV. Kort fortalt!

Der er muligt at få udstyr, der måler vandets klorværdi, men dette er voldsomt dyrt til privatbrug, så vi har valgt at "nøjes" med Redox.

Da den målte redox-værdi er afhængig af vandets pH-værdi, valgte vi at anskaffe et anlæg til syre også.

Det er i praksis to helt ens anlæg, som sættes op til at måle henholdsvis Redox-værdi og pH-værdi

Tilslutningsmåde

Vi har valgt at tilslutte anlæggene, så de kører samtidig med pumpen; altså samtidig med filtrering.

Pumpen styres af et ur, og kører 4-5 timer dagligt. Der måles, og doseres altså kun, mens pumpen kører.

Vi har så fordelt timerne over dagen, så den kører lidt om morgenen, mere midt på dagen, og igen lidt om aftenen for at sikre, at der så vidt muligt er styr på doseringerne.

Funktionalitet

Den er ganske simpel. Der måles, og hvis der mangler noget, doseres der, indtil der igen er nok, hvad enten det er klor eller syre.

Anlæggene er oven i købet lavet, så de doserer et par minutter, og holder så en tilsvarende pause inden der igen doseres. Dette for at tage højde for, at det doserede skal have tid til at komme rundt i systemet, og blive målt af anlægget. Altså en sikring for, at der ikke doseres for meget.

Til at dosere med bruger vi Natriumhypoklorit (klor).
Det første år brugte vi 30% saltsyre, men det er alt for aggresivt!  Selvom bøtten med saltsyre har låg på, og står langt væk fra anlægget, så koroderer alt metal i 3 meters afstand fra bøtten.
I dag bruger vi svovlsyre.

RSS
Montering
Flowcelle
 
 
Powered by Phoca Gallery